Marka Konseyi Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 12 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk katılımcı sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın 19 Ocak 2019 Cumartesi günü katılan üyelerle gerçekleştirilecektir.

Tarih: 19 Ocak 2019
Yer: Genna İstanbul Binası
Levent Mah. Emel Sok. No: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul
Saat: 11.00 - 13.30


Olağan Genel Kurul Gündemi

 1. Açılış, Divan kurulu ve Başkanı seçimi
 2. Saygı Duruşu
 3. Divan kurulunun üyelerce oylanarak yetkilendirilmesi
 4. Yönetim Kurulu tarafından son iki yılın faaliyet raporunun sunumu
 5. Sayman tarafından dernek bütçesinin sunumu
 6. Denetim Kurulu'nun denetim raporu
 7. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibrası
 8. Yeni yönetim kurulunda bulunmak isteyenlerin sunumları
 9. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi
 10. Denetim Kurulunun seçimi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış
Marka Konseyi
Marka Konseyi

Türkiye’nin, Dünya'nın birinci lig ekonomileri arasında yer alabilmesi için daha yüksek katma değer üreten bir iş yönetim kültürüne ihtiyacı vardır. Bu amaca hizmet eden “Markalaşma”, Türkiye’nin önemli bir zayıflığı ve aynı zamanda önündeki en büyük fırsattır. Bu fırsatı gerçekleştirmek için uzman bilgisine ihtiyaç olduğunu gören marka danışmanları ve yöneticileri olarak Marka Konseyi çatısı altında gücümüzü ve bilgimizi birleştik.

made with love in istanbul