Yayınlarımız

Marka Konseyi ekibi tarafından hazırlanan yayınlar

Markanı Ateşle

Markanı Ateşle, Türkiye’nin Markalaşma Yoluna Işık Tutuyor

Marka Konseyi’nin 15 üyesi tarafından yazılan Markanı Ateşle, iş dünyasına vizyon kazandırmayı, yol göstermeyi ve cesaret vermeyi amaçlıyor.

Markanı Ateşle, iş sahipleri, marka ve pazarlama profesyonelleri ile kamu çalışanlarının markalaşma üzerine sıkça karşılaştıkları konulara yeni bir bakış açısı getiriyor. Türkiye’nin önde gelen pazarlama iletişimi ve marka uzmanlarının yazılarını içeren kitap, markalaşma yolunda Türkiye’nin teorik altyapıyı kurmasına ışık tutacak bilgiler içeriyor. 15 farklı başlık altında incelenen konularda yazarlar, bireysel görüş ve çözüm önerilerini okuyucuya sunuyorlar.

Marka Konseyi’nin ilk ortak eseri olan Markanı Ateşle, MediaCat yayınları tarafından basıldı. Kitap, gelecek baskılarında pazarlama ve markalaşma alanında yeni yazarlara fırsat sunmayı, yazma konusunda daha geniş bir kitleyi yüreklendirmeyi de hedefliyor.

made with love in istanbul