Zeliha Eser

İş çatan. Çok konuşmaz, dinler , strateji belirler ve yapar.

Ünvan: Prof.Dr

Kurum: Başkent Üniversitesi

Blog:

Kısa Biyografi: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde pazarlama alanında öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. 1994 yılında New Haven Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. 2006 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanlarını almıştır. Üniversitede bulunan EKİN Ön Kuluçka Merkezinin 2014- 2022 yılları arasında kurucu müdürlüğünü yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nin bağlı şirketlerinde koordinatör olarak görev yapmış ve franchising yapısını oluşturmuştur. Araştırma alanları; stratejik pazarlama yönetimi, hizmet pazarlaması, tüketici davranışı, marka stratejileri ve girişimciliktir.
Ulusal ve uluslararası çok sayıda makalelerin yanı sıra dört kitap yayınlamış ve 3’ü uluslararası birisi ulusal olmak üzere akademik alanda dört ödüle, toplumsal alanda iki ödüle sahiptir.

Sunduğu Hizmetler

  • Marka Danışmanlığı
  • Stratejik Plan Hazırlama
  • Hizmet İşletmeleri Reorganizasyonu
  • Eğitim
  • Mentörlük

Sunduğu Eğitimler

  • Stratejik Pazarlama
  • Hizmet Pazarlaması
  • Markalaşma

Akademik Yayınlar

MAKALELER

Hatice Aydın, Zeliha Eser, Sezer Korkmaz. (2018) Fast Food Consumption and Consumer Emotions of Guilt And Shame: A Turkish Perspective. British Food Journal, Vol. 120 No. 10, pp. 2236-2249.

Zeliha Eser (2012) Interorganizational Trust in Franchise Relationships and The Performance Outcomes: The Case of Fast-Food Restaurants in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24 (5):774-790.

Musa Pınar, Zeliha Eser, J. Russell Hardin (2007), A Qualitative Study of the Recruiting of Men and Women for Sales Positions in Turkey, Sex Roles, No:57, 879-888.

Şükrü Adalılar , Sanem Alkibay , Zeliha Eser (2015) Ecovillages as a Destination and a Study of Consumer Approaches to Ecovillages. Procedia Economics and Finance, 23:539-546.

Zeliha Eser, Bahar Kurtulmuşoğlu, Adnan Bıçaksız, Selay Ilgaz Sümer (2015) Counterfeit Supply Chains. Procedia Economics and Finance, 23:412-421.

Fevzi Okumuş, Zeliha Eser, Mehmet Ali Köseoğlu (2022),How Did the Battlefield at Gallipoli Become a Tourist Site? Epic Tourism, Tourism Analysis,27(2):219-232.

Elif Ebru ERCE ÖZBİLEN , Zeliha ESER, Ünsal SIĞRI (2022) Reklamlarda Ünlülerin Kullanılmasının Tüketicilerin Marka Tercihine Olan Etkisi: Nitel Bir Araştırma, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı: 1, ss. 29-70

Alişan Baltacı, Zeliha Eser (2022) Kompulsif Satın Alma Davranışında Mağaza Atmosferinin Etkisi, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (25) : 181-212.

Alişan Baltacı, Zeliha Eser, (2021) Investigating the Consumers’ Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors, Bursa Uludağ Journal of Economy and Society, 40(2):1-16.

Tulay Korkmaz Devrani, Musa Pınar, Zeliha Eser. Examining The New Covid-19 Consumer Segments, Risk Attitudes, And Consumer Demographics, International Journal of Management, Marketing and Decision Sciences, 2021; 2(1):1-13.

Fisun SÖZEN , Zeliha ESER , Erman DEMİR (2021) Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağım-sız Kampüs Projesi Hazırlık Aşaması, Sağlık ve Toplum 2021;31 (1) 78-83

Aycan Duran Tekelioğlu, Zeliha Eser (2021) Transfer Edilen Ritüel İle Tüketici Tutumu Ve Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki: Kara Cuma Örneği. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(3):453-494.

Alişan Baltacı, Zeliha Eser (2021) Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2):39-48.

Aybike Tuba Özden, Zeliha Eser (2019) Effects of ethnocentrıc tendency on consumers? Buyıng behaviour: sample of Turkey. Journal of Research in Business, 4(2):124-146.

Öneği, Merve, Eser Zeliha; Korkmaz, Sezer (2019) Consumers’ Evaluation of Glocal Marketing Strategies of Global Firms in Turkey: An Example of a Glocal Product. International Journal of Business and Administrative Studies, 5 (3) pp. 109-118.

Musa Pınar, Michael K. McCuddy, Zeliha Eser (2014) Examining the Relationships between Ethical Issues in Franchising Business Success and Characteristics of Franchising Business: A Study in Turkey, Boğaziçi Journal of Social, Economic and Administrative Studies, 28 (1):1-26.

Musa Pınar, Tulay Girard, Zeliha Eser (2012) Consumer – Based Brand Equity in Banking Industry: A Comparison of Local and Global Banks in Turkey, International Journal of Bank Marketing,30(5):359-375.

Zeliha Eser, Musa Pinar, Tulay Girard, F. Bahar Isin (2012) Consumer-Based Brand Equity in the Television Industry: A Study of a Private TV Channel in Turkey, Academy of Marketing Studies Journal, Volume 16, Number 1: 67-86.

Michael McCuddy, Zeliha Eser, Musa Pinar (2011) Exploring the Connection Between Ethical Issues in Franchising Business Success and Franchisees’ Demographic Characteristics, International Journal of Business Research, 11:101-115.

Zeliha Eser; F. Bahar Isin; Metehan Tolon (2011) Perceptions of marketing academics, neurologists, and marketing professionals about neuromarketing, Journal of Marketing Management, 27 (7-8):854-868.

Musa Pınar, Zeliha Eser, Russell Hardin (2010) The Gender Effect on Managing Salespeople: Business Students’ Perceptions in Turkey, Bogaziçi Journal, 24 (1-2): 1-19.

Musa Pınar, Sandy Strasser, Zeliha Eser (2010) Examining the Impact of Customer and Personnel Gender on Service Quality in Banking Industry, International Journal of Business, Management and Economics, 4 (11-12) : 87-102.

Pinar, Musa, Eser, Zeliha, Strasser, Sandy (2010) ‘Using Mystery Shopping to Compare the Service Quality of Banks in Turkey’, Services Marketing Quarterly, 31: 1, 1 — 26.

Musa Pınar, Zeliha Eser, J. Russell Hardin (2009) The Gender Effect on Targeting and Selling Efforts: Perceptions of Turkish Students, International Journal of Business, Marketing and Decision Sciences, 2(1):70-91.

Pınar, Musa and Zeliha Eser (2008), “Examining the Bank Service Quality from Personnel Point of View: The Comparisons of State, Private and Foreign Banks in Turkey,” Business Review, Cambridge, Vol. 10, No. 2, pp. 27-33.

Zeliha Eser, Servet Mutlu, Mehmet Çakar (2007) Changing Environment and Consumer in Turkey, Journal of Euromarketing, 14 (5),67-79.

Özdogan, F. Bahar Sanem Alkibay Zeliha Eser (2007) The Attitudes and Behavior of Children Centered Mothers During Purchasing, World Applied Sciences Journal, 2, 4: 375-386.

Demet Varoğlu & Zeliha Eser (2006), How Service Employees Can Be Treated as Internal Customers in Hospitality Industry, The Business Review, Cambridge, Vol. 5, No. 2, 30-35.

Zeliha Eser & İbrahim Birkan (2004), “Marketing Education in Turkey: A Comparative Study Between State and Private Universities”, Journal of Teaching in International Business. 16(2):75-101.

İbrahim Birkan & Zeliha Eser (2003). A Visitor Satisfaction Study of the Commonwealth Independent States in Antalya, Turkey. Tourism Analysis, 7(3/4), 271-276.

Zeliha Eser (2010) Kadın Doğum ve Çocuk Doktorlarının Özel Muayenehanelerinde Hizmet Alan Hasta ve Hasta Yakınlarının Tatmin Düzeyleri Farklılık Gösterir mi? Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s.75-99.

Zeliha Eser (2007) Nostaljinin Pazar Bölümleme Değişkeni Olarak Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:1, s.115-130.
Zeliha Eser & Selay Ilgaz Sümer (2006) Pazarlama Karması Mal ve Hizmetler İçin Tüketiciler Tarafından Nasıl Değerlendirilir? Betimleyici Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:3, 111-132.

Selay Ilgaz Sümer ve Zeliha Eser (2006) Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 165-186.

Zeliha Eser ve F.Ceyda Duman (2006) Film Teşvikli Turizm ve Pazarlama Unsurları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,Yıl:3, Sayı:4, 17-25

Zeliha Eser (2006), 2001 Şubat Krizinin İşletmelerin Pazarlama Yönetimine ve Tüketiciler Üzerine Etkileri ve Bu Etkilere Karşın Geliştirilen Stratejiler Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 7 (26):53-70.

Zeliha Eser ve Mehmet Çakar (2005), “Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 2 Sayı:3, 36-43.

Zeliha Eser (2002) “Çinli Turistlerin Türkiye’de Sağlanan Hizmetlerden Tatminlerini Oluşturan Boyutlar Üzerine Bir Araştırma” DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1): 77-97.

KİTAPLAR
Zeliha Eser, Zerrin Işık Tüfekçi (2022) Dental Pazarlama, Ankara: Phoneix Yayınevi.

Zeliha Eser, Sezer Korkmaz, Sevgi Ayşe Öztürk (2022) Pazarlama-Kavramlar, İlkeler, Kararlar,
Ankara : Siyasal Kitabevi (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı)

Zeliha Eser, Sezer Korkmaz (2011) Pazarlamaya Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi

Zeliha Eser, Hizmetlerde Pazarlama İletişimi, 2007, Ankara: Siyasal Yayınevi.

Zeliha Eser & F.Bahar Özdoğan, Sosyal Pazarlama, 2006, Ankara:Siyasal Yayınevi.

KİTAP BÖLÜMLERİ
Zeliha Eser (2019) Strategic Planning and Its Role in Marketing. In:Ayşe Sevgi Öztürk editors. Principles of Marketing. Eskişehir: Anadolu University Press; p.25-58.

Emek Barış Kepenek, Zeliha Eser (2019) Impact of Pre-incubators on Entrepreneurial Activities in Turkey: Problems, Successes, and Policy Recommendations. In: Dirk Meissner, Erkan Erdil, Joanna Chataway editors. Innovation and the Entrepreneurial University, Science, Technology and Innovation Studies. USA: Springer; p.57-82.

Zeliha Eser (2016) Havayolu İşletmelerinde Tutundurma Karması. In:Özlem Atalık editors. Havayolları Pazarlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, p.158-186.

Zeliha Eser (2016) Pazarlama, Hizmet Kavramları ve Havayolu Taşımacılığı için Pazar. In:Özlem Atalık editors. Havayolları Pazarlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, p.2-27.

Zeliha Eser (2016)Pazarlama İletişimi. In:Feyza Kaya editors. Tanıtım ve Pazarlama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,16. p.2-28.

Zeliha Eser (2013) Sponsorluk, Pazarlama İletişimi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Zeliha Eser (2013) Ticari Fuar ve Sergiler, Pazarlama İletişimi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Zeliha Eser (2013) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Pazarlama İletişimi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Zeliha Eser (2013) Ağızdan Ağıza İletişim ve Satış Noktası Stantları, Pazarlama İletişimi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Serpil Karlıdağ, Zeliha Eser (2012) Who is the Owner of Personal Database:Consumer’s Feelings and Concerns on Data Privacy in Turkey,Challenges in International Communication (ed. Margarita Kefelaki, Yorgo Pasadeos), Greece: Atiner, pp. 163-174.

Zeliha Eser,(2005). Çok Uluslu İşletmelerde Pazarlama Karmasının Küresel Boyutu. O.A.Seymen, T. Bolat (Ed.) Küreselleşme ve Çokuluslu İşletmecilik. s. 297-322, Ankara: Nobel Yayınevi.

Öne Çıkan Referans Markaları

+90 (532) 7753218

[email protected]