1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

 

2. DERNEĞİN AMACI

Dernek; Türkiye genelinde marka değerinin ve marka yönetiminin önemini iş dünyasına ve kamu kuruluşlarına anlatan, pazarlama eko sisteminin gelişmesi için çabalayan, markalaşma kültürüne katkıda bulunan, marka profesyonellerinin mesleki dayanışmasını örgütleyen, marka yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen gençlere ilham veren, marka yönetimine dair inovasyonları destekleyen, Türkiye’nin marka potansiyelini ateşleyen ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için yol gösteren bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla; Türk ekonomisinde katma değeri yüksek markaların çoğalmasını sağlamak, Türkiye’de markalaşmadan anlayan iş adamı ve yönetici sayısının artmasını sağlamak, Dünya ile rekabet eden ve global anlamda markalaşan markalarımızın olmasını sağlamak, Ülkemizin refahına katkıda bulunmak, Ülke içinde sürdürülebilir bir ticari ve sosyal hayat için markaların değerinin artırılmasının önemini vurgulamak, Türkiye’nin uluslararası ticari ve sosyal platformda markaları yoluyla güçlü bir konuma gelmesi için katkıda bulunmak, Türkiye’deki markaların yöneticilerinin, marka danışmanlarının ve konuyla ilgili bilim üreten akademisyenlerin bir araya getirilerek, ortak bir düşünce ve uygulama alanı oluşturulmasını sağlamak hedefleri arasındadır.

Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, Türkiye’yi merkez alarak ulaşabildiği Türkiye’nin etki alanında bulunan tüm coğrafyayı kapsayan bölgesel bir dernek olmak amacıyla kurulmuştur.