Değerli Marka Profesyonelleri,

1995 yılında Marketing Türkiye kurucusu rahmetli Attila Öğüd ülkenin pazarlama profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla ilk çağrıyı yapmıştı. Maalesef yeterli sayı ve heyecan yoktu o dönemde. İki binli yıllarda marka danışmanı ve yöneticisi arkadaşlarımızla ortamı birkaç kez yokladık ama sayımız ve niyetimiz hala yetersizdi. Buluşma hayali o dönemde gerçekleşmedi. Ancak son yıllarda bu konudaki talepler giderek arttı ve bir araya gelip işin adını koymak şart oldu. Üstüne, üretimde katma değeri artırma ve markalaşma ülke gündeminde çok yer almaya başladı, hatta milli bir mesele haline geldi.

2014 Ağustos ayında Salt-Galata’da başlayan toplantılar silsilesi neticesinde yıl sonunda bir grup bireysel ve kurumsal üye temsilcileriyle derneğimizi kurduk. 2015 Mayıs ayında ilk genel kurulumuzu yaparak yönetimi oluşturduk. 2015-2019 döneminde Derneğin diğer kurumlarla ilişkilerini düzenlemeye ve geliştirmeye gayret ettik.

Derneğin ilk yayını olan Markanı Ateşle kitabını, üyelerimizin marka makaleleri içeriği ile yayınladık.

Markaya olan ilgi nedeniyle “Marka Sokaklar” seminerlerini gerçekleştirdik.

Coğrafi işaretler ve menşe markalar üzerine çalışmalarla konuya ilgi uyandırmaya çalıştık.

Türkiye’de yaratıcı endüstrileri destekleyen ve büyütme amacı taşıyan Yaratıcı Endüstriler Konseyi’ne kurumsal üye olduk ve aktif çalışmaya başladık.

BrandWeek’te, Marketing MeetUp’ta, Ankara Marka Konferansı’nda ve daha pek çok etkinlikte konuklar ve izleyicilerle bir araya geldik, marka kavramını detaylarıyla paylaşmayı sürdürdük.

Yeni dönemde, bizlerle birlikte, Türkiye’ye örnek olacak örgütlenmemizi şeffaf ve akılcı bir yaklaşımla hayata geçirmek istiyoruz. Yıllardır birbirimize anlattığımız şeyleri yüksek sesle dile getirelim. Marka konusunda gündem yaratalım, düşündürelim, tartışalım, ikna edelim. Ve nihayetinde Marka Yönetimi işini bir meslek olarak kabul ettirelim.

Gelin birlikte Türkiye’nin Dünya Markalarını yaratalım.


Bülent FİDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Marka Konseyi yeni üyelik başvuru şartları ve başvuru formu

 1. Fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip olmak,
 2. 27 yaşını bitirmek,
 3. Aşağıdaki alanlardan birine uygun çalışma alanında olmak :
  1. Ticari alanda markalaşmış bir ürünün sahibi
  2. Tescilli bir markanın üst veya orta kademe yöneticisi
  3. Bir markaya dışarıdan danışmanlık hizmeti veren kişi
  4. Kurumlar (kurumların atayacakları bir üst düzey yönetici)

Asil üyelik için, başvuran kişi üyelik formunu doldurur. Yönetim Kurulu onay verirse, üyelik giriş ve yıllık aidatını dernek hesabına yatırır ve üyeliği başlar.

Üyelik

Üyelik için aşağıdaki formu doldurduktan sonra, aşağıdaki dokümanları ıslak imzalı olarak formda belirtilen adrese iletmeniz gerekmektedir.

  DERNEK ÜYELİĞİ ÖN BAŞVURU

  Formu doldurup eklerle birlikte tarafımıza posta yoluyla iletebilirsiniz.

  Ekler:

  a) 2 adet vesikalık fotoğraf

  b) Kimlik fotokopisi (Nüfus kağıdı veya ehliyet)

  c) Yabancı uyruklu olanlar için oturma ve çalışma izninin fotokopisi